...

FizjoKinetic

Kinesiotaping

Kinesiotaping (Warszawa, Bemowo)

Kinesiotaping polega na oklejaniu kontuzjowanych, bolesnych miejsc w celu ich ustabilizowania, wspomożenia ich pracy, przyspieszenia procesów leczniczych, redukcji obrzęków, a to wszystko prowadzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych. 

Rodzaj aplikacji jest indywidualnie dobierany na wizycie w zależności od problemów pacjenta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.